3 Tips voor gevorderde debatclubs

Door ALEXANDER SCHINKEL; speciale dank aan MICHEL KLIJMIJ

Volgens Michel Klijmij moeten we niet vergeten dat “debatteren leerlingen leuker en slimmer kan maken, maar ook juist vervelender als ze wordt geleerd om ten koste van alles hun gelijk te halen.”     Behoefte aan meer advies bij het oprichten of begeleiden van een debatclub? Stuur gerust een bericht naar  Alexander Schinkel .

Volgens Michel Klijmij moeten we niet vergeten dat “debatteren leerlingen leuker en slimmer kan maken, maar ook juist vervelender als ze wordt geleerd om ten koste van alles hun gelijk te halen.”

 

Behoefte aan meer advies bij het oprichten of begeleiden van een debatclub? Stuur gerust een bericht naar Alexander Schinkel.

1. Geef verantwoordelijkheden aan leerlingen.

Op het Coornhert Gymnasium zijn leerlingen van de debatclub verantwoordelijk voor een groot deel van de organisatie. Leerlingen bepalen meestal zelf wat ze gaan oefenen op de vrijdagmiddag. Ook bepalen zij hoe het beschikbare budget vanuit de school besteed zal gaan worden. Michel faciliteert en helpt wanneer dat nodig is, maar de debatclub houdt zichzelf in stand.

Naast het praktische voordeel dat het de begeleidend docent minder tijd kost, raken leerlingen hierdoor meer betrokken bij hun eigen club. Daarbij krijgen leerlingen de kans allerlei organisatorische vaardigheden op te doen. Geef daarom leerlingen -uiteraard onder begeleiding- zoveel mogelijk verantwoordelijkheden.

2. Investeer ook in leerlingen uit de onderbouw.

Als de debatclub alleen uit leerlingen uit de bovenbouw bestaat, is de kans groot dat met de eindexamens de debatclub leegstroomt. Investeer dus in leerlingen uit zowel de onder- als bovenbouw, Zo blijft er altijd een 'harde kern' van debaters die een aantal jaar bij de debatclub blijft. De kennis en ervaring van oudere leerlingen kan dan worden doorgegeven aan de volgende lichting debaters.

3. Winnen is niet alles.

Natuurlijk is het leuk om wedstrijden te winnen, maar dit is niet het meest waardevolle dat leerlingen uit debatteren kunnen halen. Het gaat vooral om dat je hen goed leert denken, luisteren en spreken. Vaardigheden die een leven lang van pas zullen komen.

Volgens Michel moeten we niet vergeten dat “debatteren leerlingen leuker en slimmer kan maken, maar ook juist vervelender als ze wordt geleerd om ten koste van alles hun gelijk te halen.” Rivaliteit kan het beste in mensen naar boven halen, maar soms ook onsportiviteit. Vergeet dus niet om af en toe te relativeren, omdat debatteren leerlingen zoveel meer oplevert dan winst of prijzen.

 

 

Heeft u de 5 tips voor beginnende debatclubs al gelezen?
Klik hier om ze te lezen.