5 Onmisbare tips voor een bloeiende debatclub

Door ALEXANDER SCHINKEL, speciale dank aan MICHEL KLIJMIJ

OP DE KOFFIE MET...  Michel Klijmij drinkt zijn koffie zwart en sterk. Hij is docent Aardrijkskunde op het Coornhert Gymnasium in Gouda. Sinds 2008 begeleidt hij de debatclub van zijn school. Met succes: er zijn nu 52 leerlingen actief en er worden uitstekende wedstrijdresultaten geboekt. Een belangrijk onderdeel van het succes is dat leerlingen zelf de organisatie zijn gaan dragen, Michel hoeft hen alleen te begeleiden. Benieuwd hoe dit werkt?  Michel geeft hier 3 extra tips voor gevorderde debatclubs.   Michel debatteert zelf ook wel eens mee op de vrijdagmiddagen als de debatclub samenkomt. Sommige leerlingdebaters zijn hem wat debatteren betreft al voorbij gestreefd. Michel: “Dat vind ik alleen maar mooi om te zien!”     Behoefte aan meer advies bij het oprichten of begeleiden van een debatclub? Stuur dan gerust een bericht naar  Alexander Schinkel .

OP DE KOFFIE MET...
Michel Klijmij drinkt zijn koffie zwart en sterk. Hij is docent Aardrijkskunde op het Coornhert Gymnasium in Gouda. Sinds 2008 begeleidt hij de debatclub van zijn school. Met succes: er zijn nu 52 leerlingen actief en er worden uitstekende wedstrijdresultaten geboekt. Een belangrijk onderdeel van het succes is dat leerlingen zelf de organisatie zijn gaan dragen, Michel hoeft hen alleen te begeleiden. Benieuwd hoe dit werkt? Michel geeft hier 3 extra tips voor gevorderde debatclubs.

Michel debatteert zelf ook wel eens mee op de vrijdagmiddagen als de debatclub samenkomt. Sommige leerlingdebaters zijn hem wat debatteren betreft al voorbij gestreefd. Michel: “Dat vind ik alleen maar mooi om te zien!”

 

Behoefte aan meer advies bij het oprichten of begeleiden van een debatclub? Stuur dan gerust een bericht naar Alexander Schinkel.

1. Houd leerlingen het gehele schooljaar betrokken.

Zorg als begeleidend docent voor een vast oefenmoment waarop iedereen aanwezig is. Bij grote voorkeur iedere week. Probeer met de debaters aan zoveel mogelijk debatwedstrijden mee te doen.

Bezoek niet alleen de grote landelijke toernooien, maar ook de kleinere toernooien in de eigen stad of regio. Als die er niet zijn, organiseer dan (met de debatclub) zelf een toernooi op school. Zo is er voor de debaters altijd een doel om naartoe te werken. Dit houdt leerlingen fanatiek en betrokken. Deze continuïteit is de basis van een bloeiende debatclub.

2. Laat leerlingen zien dat ze vooruitgaan.

Leerlingen haken af als ze het gevoel krijgen nooit goed genoeg te zullen worden. Dat gevoel kan ontstaan als na oefendebatten keer op keer alleen wordt benadrukt wat fout ging. Binnen de debatclub moet een veilige sfeer bestaan waarin fouten gemaakt mogen worden. Om dat te bereiken moeten leerlingen onderling opbouwende feedback leren geven. Het is ook belangrijk dat groei wordt (h)erkend en benoemd. Daardoor zien debaters dat ze verbeteren en blijven ze gemotiveerd.

3. Maak de debatclub toegankelijk en zichtbaar.

Er bestaan vooroordelen over de debatsport en leerlingen denken vaak ten onrechte dat 'het niets voor hen is'. Dat is natuurlijk een gemiste kans, voor henzelf en de debatclub. Om dit probleem te verminderen moet aandacht worden besteed aan de sociale dimensie van de debatclub. Creëer een sfeer waarin ook ruimte is voor gezelligheid en plezier.

Organiseer met dat doel activiteiten buiten de wekelijkse bijeenkomsten (bijvoorbeeld etentjes). Sluit toernooidagen gezamenlijk af in de dichtstbijzijnde pizzeria. Laat leerlingen, waar mogelijk, zichtbaarheid geven aan deze activiteiten via sociale media. Dit geeft de debatclub een toegankelijker imago, zodat nieuw talent zich sneller aanmeldt.

4. Laat je niet ontmoedigen door topteams.

Sommige scholen zijn al sinds de late jaren '90 met debatteren bezig en hun debatclubs lijken soms onverslaanbaar. Het is het belangrijk dat leerlingen niet geïntimideerd raken. Leer ze om het retorische geweld van meer ervaren teams met een flinke korrel zout te nemen (en als begeleidend docent kan het ook geen kwaad).

Ongeacht hoe indrukwekkend het wordt gebracht, ongeacht hoe berucht de tegenstander is: ieder argument heeft een achilleshiel en iedere strategie is te verslaan. Dit moeten leerlingen voor ogen houden tijdens debatten tegen meer ervaren teams.

Mocht er desondanks toch verloren worden, dan was het debat tegen de sterke tegenstander waarschijnlijk zeer leerzaam. Blijf de eigen vooruitgang benadrukken en voorkom dat leerlingen ontmoedigd worden.

5. Zorg voor draagvlak bij collega's.

Bij het opzetten en voortzetten van een debatclub is de steun van collega’s en directie onmisbaar. Maak daarom voor collega’s zichtbaar wat debatteren de leerlingen concreet oplevert, wat ze hebben gepresteerd en waarin ze zijn vooruitgegaan.

Zorg voor zichtbaarheid via de interne nieuwsbrief. Vertel collega’s welke leerlingen namens de school gedebatteerd hebben en een compliment verdienen. Als een leerling dan de volgende keer een les moet missen vanwege een toernooi, zal daar meer begrip voor zijn.

Verstuur ook persberichten over behaalde prestaties naar regionale kranten. Hierdoor komt de school positief in het nieuws, waardoor de directie sneller de meerwaarde van de debatclub in zal zien. Zo verandert de debatclub van kostenpost naar investering.

 

 

Michel heeft 3 extra tips voor gevorderde debatclubs.
Klik hier om ze te lezen.