school

5 Onmisbare tips voor een bloeiende debatclub

Door ALEXANDER SCHINKEL, speciale dank aan MICHEL KLIJMIJ

OP DE KOFFIE MET...  Michel Klijmij drinkt zijn koffie zwart en sterk. Hij is docent Aardrijkskunde op het Coornhert Gymnasium in Gouda. Sinds 2008 begeleidt hij de debatclub van zijn school. Met succes: er zijn nu 52 leerlingen actief en er worden uitstekende wedstrijdresultaten geboekt. Een belangrijk onderdeel van het succes is dat leerlingen zelf de organisatie zijn gaan dragen, Michel hoeft hen alleen te begeleiden. Benieuwd hoe dit werkt?  Michel geeft hier 3 extra tips voor gevorderde debatclubs.   Michel debatteert zelf ook wel eens mee op de vrijdagmiddagen als de debatclub samenkomt. Sommige leerlingdebaters zijn hem wat debatteren betreft al voorbij gestreefd. Michel: “Dat vind ik alleen maar mooi om te zien!”     Behoefte aan meer advies bij het oprichten of begeleiden van een debatclub? Stuur dan gerust een bericht naar  Alexander Schinkel .

OP DE KOFFIE MET...
Michel Klijmij drinkt zijn koffie zwart en sterk. Hij is docent Aardrijkskunde op het Coornhert Gymnasium in Gouda. Sinds 2008 begeleidt hij de debatclub van zijn school. Met succes: er zijn nu 52 leerlingen actief en er worden uitstekende wedstrijdresultaten geboekt. Een belangrijk onderdeel van het succes is dat leerlingen zelf de organisatie zijn gaan dragen, Michel hoeft hen alleen te begeleiden. Benieuwd hoe dit werkt? Michel geeft hier 3 extra tips voor gevorderde debatclubs.

Michel debatteert zelf ook wel eens mee op de vrijdagmiddagen als de debatclub samenkomt. Sommige leerlingdebaters zijn hem wat debatteren betreft al voorbij gestreefd. Michel: “Dat vind ik alleen maar mooi om te zien!”

 

Behoefte aan meer advies bij het oprichten of begeleiden van een debatclub? Stuur dan gerust een bericht naar Alexander Schinkel.

1. Houd leerlingen het gehele schooljaar betrokken.

Zorg als begeleidend docent voor een vast oefenmoment waarop iedereen aanwezig is. Bij grote voorkeur iedere week. Probeer met de debaters aan zoveel mogelijk debatwedstrijden mee te doen.

Bezoek niet alleen de grote landelijke toernooien, maar ook de kleinere toernooien in de eigen stad of regio. Als die er niet zijn, organiseer dan (met de debatclub) zelf een toernooi op school. Zo is er voor de debaters altijd een doel om naartoe te werken. Dit houdt leerlingen fanatiek en betrokken. Deze continuïteit is de basis van een bloeiende debatclub.

2. Laat leerlingen zien dat ze vooruitgaan.

Leerlingen haken af als ze het gevoel krijgen nooit goed genoeg te zullen worden. Dat gevoel kan ontstaan als na oefendebatten keer op keer alleen wordt benadrukt wat fout ging. Binnen de debatclub moet een veilige sfeer bestaan waarin fouten gemaakt mogen worden. Om dat te bereiken moeten leerlingen onderling opbouwende feedback leren geven. Het is ook belangrijk dat groei wordt (h)erkend en benoemd. Daardoor zien debaters dat ze verbeteren en blijven ze gemotiveerd.

3. Maak de debatclub toegankelijk en zichtbaar.

Er bestaan vooroordelen over de debatsport en leerlingen denken vaak ten onrechte dat 'het niets voor hen is'. Dat is natuurlijk een gemiste kans, voor henzelf en de debatclub. Om dit probleem te verminderen moet aandacht worden besteed aan de sociale dimensie van de debatclub. Creëer een sfeer waarin ook ruimte is voor gezelligheid en plezier.

Organiseer met dat doel activiteiten buiten de wekelijkse bijeenkomsten (bijvoorbeeld etentjes). Sluit toernooidagen gezamenlijk af in de dichtstbijzijnde pizzeria. Laat leerlingen, waar mogelijk, zichtbaarheid geven aan deze activiteiten via sociale media. Dit geeft de debatclub een toegankelijker imago, zodat nieuw talent zich sneller aanmeldt.

4. Laat je niet ontmoedigen door topteams.

Sommige scholen zijn al sinds de late jaren '90 met debatteren bezig en hun debatclubs lijken soms onverslaanbaar. Het is het belangrijk dat leerlingen niet geïntimideerd raken. Leer ze om het retorische geweld van meer ervaren teams met een flinke korrel zout te nemen (en als begeleidend docent kan het ook geen kwaad).

Ongeacht hoe indrukwekkend het wordt gebracht, ongeacht hoe berucht de tegenstander is: ieder argument heeft een achilleshiel en iedere strategie is te verslaan. Dit moeten leerlingen voor ogen houden tijdens debatten tegen meer ervaren teams.

Mocht er desondanks toch verloren worden, dan was het debat tegen de sterke tegenstander waarschijnlijk zeer leerzaam. Blijf de eigen vooruitgang benadrukken en voorkom dat leerlingen ontmoedigd worden.

5. Zorg voor draagvlak bij collega's.

Bij het opzetten en voortzetten van een debatclub is de steun van collega’s en directie onmisbaar. Maak daarom voor collega’s zichtbaar wat debatteren de leerlingen concreet oplevert, wat ze hebben gepresteerd en waarin ze zijn vooruitgegaan.

Zorg voor zichtbaarheid via de interne nieuwsbrief. Vertel collega’s welke leerlingen namens de school gedebatteerd hebben en een compliment verdienen. Als een leerling dan de volgende keer een les moet missen vanwege een toernooi, zal daar meer begrip voor zijn.

Verstuur ook persberichten over behaalde prestaties naar regionale kranten. Hierdoor komt de school positief in het nieuws, waardoor de directie sneller de meerwaarde van de debatclub in zal zien. Zo verandert de debatclub van kostenpost naar investering.

 

 

Michel heeft 3 extra tips voor gevorderde debatclubs.
Klik hier om ze te lezen.

 

3 Tips voor gevorderde debatclubs

Door ALEXANDER SCHINKEL; speciale dank aan MICHEL KLIJMIJ

Volgens Michel Klijmij moeten we niet vergeten dat “debatteren leerlingen leuker en slimmer kan maken, maar ook juist vervelender als ze wordt geleerd om ten koste van alles hun gelijk te halen.”     Behoefte aan meer advies bij het oprichten of begeleiden van een debatclub? Stuur gerust een bericht naar  Alexander Schinkel .

Volgens Michel Klijmij moeten we niet vergeten dat “debatteren leerlingen leuker en slimmer kan maken, maar ook juist vervelender als ze wordt geleerd om ten koste van alles hun gelijk te halen.”

 

Behoefte aan meer advies bij het oprichten of begeleiden van een debatclub? Stuur gerust een bericht naar Alexander Schinkel.

1. Geef verantwoordelijkheden aan leerlingen.

Op het Coornhert Gymnasium zijn leerlingen van de debatclub verantwoordelijk voor een groot deel van de organisatie. Leerlingen bepalen meestal zelf wat ze gaan oefenen op de vrijdagmiddag. Ook bepalen zij hoe het beschikbare budget vanuit de school besteed zal gaan worden. Michel faciliteert en helpt wanneer dat nodig is, maar de debatclub houdt zichzelf in stand.

Naast het praktische voordeel dat het de begeleidend docent minder tijd kost, raken leerlingen hierdoor meer betrokken bij hun eigen club. Daarbij krijgen leerlingen de kans allerlei organisatorische vaardigheden op te doen. Geef daarom leerlingen -uiteraard onder begeleiding- zoveel mogelijk verantwoordelijkheden.

2. Investeer ook in leerlingen uit de onderbouw.

Als de debatclub alleen uit leerlingen uit de bovenbouw bestaat, is de kans groot dat met de eindexamens de debatclub leegstroomt. Investeer dus in leerlingen uit zowel de onder- als bovenbouw, Zo blijft er altijd een 'harde kern' van debaters die een aantal jaar bij de debatclub blijft. De kennis en ervaring van oudere leerlingen kan dan worden doorgegeven aan de volgende lichting debaters.

3. Winnen is niet alles.

Natuurlijk is het leuk om wedstrijden te winnen, maar dit is niet het meest waardevolle dat leerlingen uit debatteren kunnen halen. Het gaat vooral om dat je hen goed leert denken, luisteren en spreken. Vaardigheden die een leven lang van pas zullen komen.

Volgens Michel moeten we niet vergeten dat “debatteren leerlingen leuker en slimmer kan maken, maar ook juist vervelender als ze wordt geleerd om ten koste van alles hun gelijk te halen.” Rivaliteit kan het beste in mensen naar boven halen, maar soms ook onsportiviteit. Vergeet dus niet om af en toe te relativeren, omdat debatteren leerlingen zoveel meer oplevert dan winst of prijzen.

 

 

Heeft u de 5 tips voor beginnende debatclubs al gelezen?
Klik hier om ze te lezen.