Algemeen

De DebatUnie is een vereniging bestaande uit een sociale onderneming (KvK 66408261) en een ANBI-stichting (KvK 30271646). Wij zijn gespecialiseerd in debatonderwijs (sociale onderneming) en de organisatie van debattoernooien (stichting). Wij verwerken privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. De sociale onderneming is opgenomen bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder het (voorlopige) nummer m1636313.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In dit privacybeleid formuleren wij hoe de DebatUnie precies omgaat met uw persoonsgegevens.
 

Gebruik van persoonsgegevens

De DebatUnie verkrijgt en verwerkt gegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of activiteiten en/of omdat u deze online aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie over de DebatUnie, inschrijving voor de nieuwsbrief en inschrijving voor updates van Debatstelling.nl. We verwerken de onderstaande persoonsgegevens, afhankelijk van de gegevens die u aan ons verstrekt:

 • voor- en achternaam
 • naam van uw school of onderwijsinstelling
 • e-mailadres
 • functie
 • geslacht
 • telefoonnummer


Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke manier er contact met ons gezocht is):

 • om u de mogelijkheid te bieden (nieuw) lesmateriaal te ontvangen;
 • om met u te communiceren via de elektronische nieuwsbrief en/of eventueel post;
 • om u te benaderen voor (de verkoop van) onze diensten;
 • om u te informeren over onze non-profit activiteiten zoals de Benelux Debatcompetitie.


Verstrekking aan derden

Wij maken gebruik van verschillende online platformen en/of databases waarop wij uw gegevens opslaan. We zorgen ervoor dat we alleen gebruik maken van aanbieders die zich houden aan de privacy-wetgeving en hebben met hen daartoe ook overeenkomsten gesloten.

Uw gegevens worden opgeslagen bij de volgende partijen:

 • Hubspot (Doel: customer relations management)
 • Dropbox (gegevens die ontstaan in de ontwikkeling, uitvoer en evaluatie van projecten)
 • Mailchimp (nieuwsbrief)
 • Outlook Exchange / Officebox (agenda, contact via de mail)
 • Google (Gmail, Google Docs en Google Drive)

Wij zullen de door uw verstrekte informatie niet aan andere partijen verstrekken tenzij daartoe dwingende redenen is, bijvoorbeeld i.v.m. fiscale controle of debiteurenbeheer.
 

Profilering en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens die u heeft ingevuld via DebatUnie.nl of eerder contact dat wij gehad hebben door een samenwerking). We maken gebruik van de volgende websites:

De DebatUnie maakt geen gebruik van cookies.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.
 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke functionarissen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Al onze medewerkers hebben een strikte geheimhoudingsverklaring ondertekend. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wij noodzakelijk achten voor het uitvoeren van eventuele diensten en het onderhouden van (vervolg)contact met u als afnemer en/of geïnteresseerde.
 

Recht op inzage, rectificatie of wissen persoonsgegevens

U kunt contact met ons opnemen om u persoonsgegevens te wijzigen, ze te laten verwijderen uit onze database(s), of als u wilt weten welke gegevens er precies zijn opgeslagen.

Onze contactgegevens zijn als volgt:

Telefonisch
071 – 203 2403

E-mail
contact@debatunie.nl

Post
DebatUnie, Frambozenweg 25, 2321 KA Leiden