Home
>
Over ons
>
Vereniging
>
Privacybeleid DebatUnie

PRIVACYBELEID DEBATUNIE

Algemeen

De DebatUnie is een VOF (KvK 30271646), Stichting DebatUnie (KvK 66408261)

Voornoemde organisaties hanteren hetzelfde privacybeleid en zullen vanaf hier gezamenlijk ‘DebatUnie’ worden genoemd. Gegevens die u verstrekt of die over u worden verzameld op de volgende websites vallen onder dit beleid.

www.debatunie.nl
www.debatstichting.nl
www.debatstelling.nl
www.beneluxcompetitie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De DebatUnie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of activiteiten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@debatunie.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

De DebatUnie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we gegevens bewaren

De DebatUnie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) is/zijn: 10 jaar.

Delen met anderen

Gegevens die u verstrekt op voornoemde websites zullen binnen de DebatUnie worden gedeeld, dat wil zeggen tussen de voornoemde leden van de DebatUnie. Afspraken hieromtrent zijn in een onderhavige overeenkomst vastgelegd, met waarborging van uw privacy. De DebatUnie zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en alleen dan aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld binnen een softwarepakket, hebben wij bewerkersovereenkomsten gesloten. Dit garandeert eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens die de DebatUnie intern hanteert.

In kaart brengen websitebezoek

De DebatUnie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@debatunie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De DebatUnie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, gezamenlijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De DebatUnie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Wanneer u het vermoeden heeft dat uw gegevens desalniettemin onzorgvuldig worden behandeld, neem dan a.u.b. direct contact op via contact@debatunie.nl